Elektronica

Schakelkasten zijn alom aanwezig in de productiesector en in de industrie, en de snelle verspreiding van digitale procesbewaking en vraaggestuurde procesbesturing (Industry 4.0) is de oorzaak van een sterke toename van de vermogenselektronica. Het steeds toenemende aantal schakelkasten en de toenemende afvoer van afvalwarmte uit de vermogenselektronica leidt ook tot een grotere vraag naar koeling. De industrie heeft veel voorbeelden van productiehallen waar de restwarmte van koelmachines direct in de hal wordt afgevoerd, met als gevolg:

 • Groot aantal chillers met een hoger energieverbruik, waardoor hoge energiekosten ontstaan
 • Aanzienlijke warmtebelasting in de hal met als gevolg hoge temperaturen op de werkplek in de zomermaanden
 • Vrije koeling is niet meer mogelijk
 • Gebruik van koelmiddelen die onder de F-gassenverordening vallen
 • Hoger risico op storingen in vergelijking met een zuivere water/lucht-warmtewisselaar

Hoe realiseer je koeling met de eChiller?

De eChiller levert het gekoeldwater voor de koeling van de schakelkasten, terwijl decentrale lucht/water-warmtewisselaars de warmte van de schakelkasten afvoeren. De warmtewisselaars hebben, afhankelijk van de configuratie, een koelvermogen van 350 W tot 10 kW, dat door middel van modulaire systemen tot 40 kW kan worden verhoogd.

De eChiller biedt de volgende voordelen voor de koeling van schakelkasten

 • Onderhouden van de gewenste temperatuur in de schakelkast
 • Hoge beschikbaarheid door het geringe aantal slijtageonderdelen in de schakelkastwarmtewisselaar
 • Geen warmteafvoer naar de productieruimte
 • Zeer efficiënt dankzij de volledig instelbare, geïntegreerde vrije koeling
 • De F-gassenverordening is niet van toepassing
 • Hoge beschikbaarheid door modulaire architectuur
 • Koelvermogen eenvoudig te schalen om de toenemende warmtelast op te vangen
 • Voorspelbaar onderhoud en service
 • Koeling dicht bij de productie (geen machinekamers of bewaking nodig)