Datacenters en serverruimten

De snelle vooruitgang in de IT-sector door de toename van industriële en transportnetwerken en de explosieve toename van het aantal mobiele apparaten leidt tot een stijgende vraag naar computerprestaties en de mogelijkheid om grote datavolumes te verwerken.

De nieuwste draadloze standaarden, IoT-toepassingen, hybride multi-cloud omgevingen en Industry 4.0 zijn slechts enkele voorbeelden van de ontwikkelingen die momenteel van invloed zijn op datacenters en bedrijven van elke omvang die hun eigen serverruimtes exploiteren.

Een van de gevolgen van deze ontwikkelingen is een enorme stijging van het energieverbruik, die tot uiting komt in de elektriciteitskosten. Studies voorspellen dat datacenters in 2025 een vijfde van het totale wereldwijde elektriciteitsverbruik voor hun rekening zullen nemen. Energie-efficiëntie is daarmee een belangrijk criterium voor datacenterbeheerders dat met een slimme planning en organisatie kan worden omgezet in een beslissend concurrentievoordeel: lagere operationele kosten.

Exploitanten hebben de volgende belangrijke uitdagingen met betrekking tot de koeling van datacenters en serverruimtes:

 • Hoge beschikbaarheid en bedrijfszekerheid
 • Stijgende elektriciteitsprijzen
 • F-gassenverordening
 • Global warming
 • Opeenvolgende opbouw van de thermische belastingen
 • Structurele richtlijnen met betrekking tot milieu, brand- en waterbescherming, geluidsoverlast, enz.

Met de eChiller: op weg naar PUE = 1

De efficiëntie van datacenters wordt gemeten in termen van power usage effectiveness (PUE). De PUE-waarde wordt berekend als de coëfficiënt van het totale energieverbruik van het datacenter en de energie die daadwerkelijk door de IT-apparatuur in de serverracks wordt gebruikt. Hoewel een PUE van 1,0 ideaal zou zijn, is een waarde van meer dan 2,0 een veel voorkomende waarde, wat betekent dat dezelfde hoeveelheid energie wordt verbruikt voor koeling en andere processen als voor de computerapparatuur zelf. Een factor die bijdraagt aan een hoge PUE kan inefficiënte koeling zijn.

De eChiller biedt de volgende voordelen voor het koelen van datacenters en serverruimtes

 • Hoog rendement dankzij volledig instelbare, geïntegreerde vrije koeling
 • Vrijgesteld van de F-gassenverordening
 • Makkelijk verkrijgbaar koudemiddel: water
 • Hoge betrouwbaarheid door weinig bewegende delen
 • Volledig zichtbaar koelcircuit via bewaking op afstand (link: bewaking)
 • Predictief onderhoud & service (link naar predictief onderhoud en service)

Koelcapaciteit die kan meegroeien met uw datacenter

Een ander groot voordeel van het gebruik van de eChiller in uw datacenter is het flexibele aanpassingsvermogen om de koelcapaciteit te verhogen. De installatie in de serverruimte van de Duitse Sparkassen bank toont de uitstekende energie-efficiëntie van de eChiller aan, zelfs bij deellast, en zijn aanpasbaarheid aan de geleidelijke verhoging van de koelcapaciteit: de belasting van de eChiller was bij de eerste ingebruikname in deze faciliteit minder dan 20 procent, maar nam gestaag toe tot de volledige capaciteit naarmate de servercapaciteit steeg.