Privacy Policy

GEGEVENS BESCHERMING EN JURIDISCHE INFORMATIE

Onder auteur wordt verstaan eenieder die wijzigingen en toevoegingen pleegt aan de website van Menerga en daartoe gemachtigd is door de directie.

1.Inhoud van de online gegevens
De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard welke werden veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de getoonde informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, mits geen aantoonbaar opzettelijke of grove nalatigheid door schuld van de zijde van de auteur bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

2.Aansprakelijkheid
Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden („links“) welke buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen heeft de auteur alleen kennis genomen van de (technische) inhoud van de betreffende site. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de instelling van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s zichtbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de aan onze site gekoppelde websites. De auteur distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd na de koppelingsinstelling. Deze verklaring geldt voor alle links binnen het eigen internetaanbod en verwijzingen evenals voor externe vermeldingen in gastenboeken ingericht door de auteur, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de misbruik van dergelijke aangeboden informatie is de auteur niet aansprakelijk. De auteur verwijst slechts naar de desbetreffende publicatie via links.

3. Copyright en handelsmerk recht
De auteur streeft ernaar om toe te zien dat de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsopnamen, videobeelden en teksten van derden in alle publicaties gerespecteerd worden. Dit geldt ook voor zelfgemaakte graphics, geluidsopnamen, videobeelden en teksten die door gratis licentie toegang zijn verkregen. Alle op de site genoemde en door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbelemmerd aan de bepalingen van het respectievelijk geldige merkrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars onderworpen. Het copyright van gepubliceerde pagina’s gemaakt door de auteur zelf blijft uitsluitend bij de auteur van deze pagina’s. Elke duplicatie of het gebruik van afbeeldingen, geluidsopnamen, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zijn niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Indien er de mogelijkheid bestaat voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) binnen de site dan is de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Gebruikmaking en/of betaling van alle aangeboden diensten is, voor zover technisch mogelijk en redelijk, ook zonder opgave van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias mogelijk.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om de website in staat te stellen te analyseren hoe gebruikers de site benutten. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van de website, wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Wanneer IP-anonimisering geactiveerd wordt op deze website, wordt uw IP-adres ingekort binnen het gebied van lidstaten van de Europese Unie of andere partijen die deel uitmaken van de overeenkomst betreffende Europees Economisch Gebied. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een Google server in de VSA, en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website.

Google zal deze informatie gebruiken ten bate van de operator van deze website met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over website-activiteit voor weboperators, en hen te voorzien van andere diensten gerelateerd aan webactiviteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat uw browser overdraagt aan het domein van Google Analytics, zal niet geassocieerd worden met enige andere data door Google verzameld. U mag het gebruik van cookies weigeren door de daartoe voorziene setting in uw browser te selecteren. Houd er rekening mee dat dit tot gevolg kan hebben dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook gebruikmaken van de “opt-out”-formule zodat Google Analytics u voortaan niet meer kan nasporen, door het downloaden en installeren van Google Analytics Opt-out Browser Addon voor uw huidige web browser: Browser Addon for your current web browser

Als alternatief voor de brower addon of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u klik op deze link om gebruik te maken van de opt-out van Google Analystics volgsysteem binnen deze website in de toekomst. (De opt-out wordt dan enkel toegepast in de browser waarin u deze zet en binnen zijn domein.) –Lees meer op: rechtsanwalt-schwenke.de/ Er wordt dan een opt-out cookie opgeslagen op uw toestel, hetgeen betekent dat u opnieuw op deze link moet klikken wanneer u cookies delete.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit de pagina werd verwezen. Als onderdelen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldige juridische situatie worden de overige delen van het document met hun inhoud en hun geldigheid niet beïnvloed.